چیلر اسکرال هواخنک PACIFICA

چیلر اسکرال هواخنک با ظرفیت ۲۹ تا ۳۲۹ کیلووات

 • جنس بدنه از آهن گالوانیزه با پوشش رنگ پلی استر
 • در ۳ نسخه استاندارد، فوق کم صدا، و اینورتر
 • مناسب جهت کاربری های مسکونی، تجاری و صنعتی
 • با قابلیت تولید آبگرم جهت مصارف بهداشتی
 • با قابلیت عملکرد در حالت چهار لوله ای (سرمایش و گرمایش همزمان)
 • اواپراتور صفحه ای با راندمان بالا (قابلیت سفارش با اواپراتور پوسته و لوله)
 • مجهز به کنترلر میکروپروسسوری
 • بهره گیری از فن های AC با مصرف برق و سطح صدای پایین
 • قابلیت کارکرد از ۸- تا ۴۸ درجه سانتیگراد به صورت استاندارد
 • قابلیت کارکرد در آب و هوای حاره ای تا دمای ۵۲ درجه سانتیگراد
 • قابلیت سفارش با فن کندانسور سانتریفیوژ جهت نصب در محیط ­های بسته
 • قابلیت سفارش به همراه پمپ، منبع انبساط و بافر تانک
 • قابلیت اتصال به BMS از طریق پروتکل­ های Modbus، BACnet، و LonWorks)
مدل 2030 2035 2039 2045 2030 2035 2039 2045
ظرفیت سرمایشی (1) kw 28/7 32/7 37/7 42/9 28/7 23/7 37/7 42/9
برق مصرفی (2) Kw 9/1 10/8 12/1 13/3 9/1 10/8 12/1 13/3
(3)EER kw/kw 3/1 3 3/1 3/2 3/1 3 3/1 3/2
(3)ESEER 4/2 4/1 4/1 4/2 4/2 4/1 4/1 4/2
تغذیه دستگاه 400 V/III/50 HZ with neutral
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد سیکل/تعداد کمپرسور 1/1 (انتخابی) 1/2 (استاندارد)
تعداد پله های کنترل 1 2
نوع اواپراتور صفحه ای
جریان آب اواپراتور m3/h 4/9 5/6 6/5 7/4 4/9 5/6 6/5 7/4
اتصال لوله آب اواپراتور 1/2 1 اینچ
جربان هوا کندانسور m3/h 14000 19500 14000 19500
تعداد و نوع فن کندانسور AC / 1
سطح صدا (4) dB 44/4 45/7 46/9 48/4 44/4 45/7 46/9 48/4
طول mm 1200
عرض mm 1050
ارتفاع mm 1725
وزن حمل و نقل kg 343 345 360 415 343 345 360 415
وزن در حال کار kg 356 358 374 431 356 358 374 431

 

 

 

مدل 2052 2060 2070 3052 3060 3070 4078 4090
ظرفیت سرمایشی (1) kw 50/4 55/7 64/6 51/5 57/1 64/3 74/9 81/1
برق مصرفی (2) Kw 14/6 17/7 21/6 14/5 17/5 21/1 23/1 27/4
(3)EER kw/kw 3/4 3/2 3 3/6 3/3 3 3/2 3
(3)ESEER 4/7 4/3 4/3 4/8 4/8 4/8 4/9 4/5
تغذیه دستگاه 400 V/III/50 HZ with neutral
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد سیکل/تعداد کمپرسور 1/2
تعداد پله های کنترل 2
نوع اواپراتور صفحه ای صفحه ای (استاندارد) – پوسته و لوله­ ای (انتخابی)
جریان آب اواپراتور m3/h 8/7 9/6 11/1 8/9 9/8 11/1 12/9 14
اتصال لوله آب اواپراتور 2 اینچ
جربان هوا کندانسور m3/h 19500
تعداد و نوع فن کندانسور AC / 1
سطح صدا (4) dB 47/8 52/6 52/6 47/8 52/6 52/3 53/8 55/6
طول mm 1200 2100
عرض mm 1050
ارتفاع mm 1725 1395 1695
وزن حمل و نقل kg 435 435 435 515 530 545 615 620
وزن در حال کار kg 452 473 473 532 548 565 637 643

 

 

 

مدل 5100 5120 6130 6140 6150 6160 6170 6180
ظرفیت سرمایشی (1) kw 95 107/3 116/9 124/9 133/8 142 149/6 156/7
برق مصرفی (2) Kw 30 35 39/5 44/1 45/1 46/2 50/5 54/7
(3)EER kw/kw 3/2 3/1 3 2/8 3 3/1 3 2/9
(3)ESEER 5/3 5 4/7 4/8 4/9 5 4/8 4/7
تغذیه دستگاه 400 V/III/50 HZ with neutral
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد سیکل/تعداد کمپرسور 2/4
تعداد پله های کنترل 4
نوع اواپراتور صفحه ای (استاندارد) – پوسته و لوله­ ای (انتخابی)
جریان آب اواپراتور m3/h 16/4 18/5 20/1 21/5 23 24/5 25/8 27
اتصال لوله آب اواپراتور 1/2 2 اینچ DN80
جربان هوا کندانسور m3/h 28000 39000
تعداد و نوع فن کندانسور AC / 2
سطح صدا (4) dB 49/9 54/6 54/6 55/5 55/5 56/2 56/2 56/2
طول mm 2412 3470
عرض mm 1100
ارتفاع mm 2176 1795
وزن حمل و نقل kg 840 846 1048 1069 1096 1343 1354 1365
وزن در حال کار kg 865 871 1074 1096 1123 1371 1383 1395

 

 

 

مدل 6200 6210 6240 6270 6300 6340 6380
ظرفیت سرمایشی (1) kw 162/6 187/8 213/2 235/7 262/4 289/2 317/9
برق مصرفی (2) Kw 54/4 58/9 67 75/3 85/2 98/1 111/1
(3)EER kw/kw 3 3/2 3/2 3/1 3/1 2/9 2/9
(3)ESEER 5/1 5/4 5/4 5/3 5/4 5/2 5
تغذیه دستگاه 400 V/III/50 HZ with neutral
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد سیکل/تعداد کمپرسور 2/4
تعداد پله های کنترل 4
نوع اواپراتور صفحه ای (استاندارد) – پوسته و لوله ­ای (انتخابی)
جریان آب اواپراتور m3/h 28 32/4 36/7 40/6 45/2 49/8 54/8
اتصال لوله آب اواپراتور DN80
جربان هوا کندانسور m3/h 58500 78000 83600
تعداد و نوع فن کندانسور AC / 3 AC / 4 AC +   / 2

EC   / 2

سطح صدا (4) dB 57/5 57/7 58 58/3 59/2 59/2 59/2
طول mm 4370 5300
عرض mm 1100
ارتفاع mm 1795 1995
وزن حمل و نقل kg 1650 1750 1805 1865 2154 2205 2265
وزن در حال کار kg 1686 1786 1842 1903 2196 2249 2310

 

 1. ظرفیت سرمایش برای آب ورودی و خروجی 7/12 و دمای هوای 35 درجه سانتیگراد
 2. برق مصرفی توسط کمپرسور و فن ها کندانسور
 3. EER محاسبه شده بر اساس استاندارد EN 14511-2013
 4. اندازه گیری سطح صدا در فضای باز و در فاصله 10 متری از دستگاه

 

 

 

PACIFICA SILENCE

مدل 7105 7117 7130 7140 7148 7156 7180
ظرفیت سرمایشی (1) kw 103 114/2 122/8 131/4 140/6 149/7 164/4
برق مصرفی (2) Kw 29 35 39/5 44/1 45/1 45/6 54/1
(3)EER kw/kw 3/6 3/3 3/1 3 3/1 3/3 3
(3)ESEER 5/6 5/2 5/1 5 5/1 5/6 5/2
تغذیه دستگاه 400 V/III/50 HZ with neutral
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد سیکل/تعداد کمپرسور 2/4
تعداد پله های کنترل 4
نوع اواپراتور صفحه ای
جریان آب اواپراتور m3/h 17/7 19/7 21/2 22/6 24/2 25/8 28/3
اتصال لوله آب اواپراتور DN80
جربان هوا کندانسور m3/h 39000 56000
تعداد و نوع فن کندانسور AC / 2 AC    / 4
سطح صدا (4) dB 50/5 50/5 50/1 50/9 51 52/8 53
طول mm 2200
عرض mm 2100
ارتفاع mm 2197
وزن حمل و نقل kg 1350 1375 1400 1446 1446 1485 1535
وزن در حال کار kg 1375 1400 1426 1473 1492 1513 1564

 

 

 

مدل 8210 8234 8270 9300 9312 9360
ظرفیت سرمایشی (1) kw 197/1 224/6 246/6 270/1 299/5 328/8
برق مصرفی (2) Kw 62 69/6 81/2 86/9 91/2 106/5
(3)EER kw/kw 3/2 3/2 3 3/1 3/3 3/1
(3)ESEER 5/7 5/7 5/2 5/6 5/7 5/7
تغذیه دستگاه 400 V/III/50 HZ with neutral
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد سیکل/تعداد کمپرسور 3/6 4/8
تعداد پله های کنترل 6 8
نوع اواپراتور صفحه ای
جریان آب اواپراتور m3/h 34 38/7 42/5 65/5 51/6 56/6
اتصال لوله آب اواپراتور DN100
جربان هوا کندانسور m3/h 58500 84000 84000 112000 112000 112000
تعداد و نوع فن کندانسور AC / 3 AC / 6 AC / 6 AC / 8 AC / 8 AC / 8
سطح صدا (4) dB 52/7 54/7 55 55/3 55/8 55/5
طول mm 3825 5000
عرض mm 2100
ارتفاع mm 2197
وزن حمل و نقل kg 2005 2095 2173 2970 3015 3085
وزن در حال کار kg 2042 2133 2212 3018 3064 3135

 

 

 

PACIFICA Inverter

مدل 2039 2052 2070 3052 3070 4090 6100 6130 6160 6200
ظرفیت سرمایشی (1) kw 39/5 52/7 67/7 53/8 67/3 84/9 102/5 122/3 148/7 170/1
برق مصرفی (2) Kw 11/1 13/7 20/6 13/5 20/2 26/5 28/2 37/6 44/4 51/7
(3)EER kw/kw 3/5 3/9 3/3 4 3/3 3/2 3/6 3/2 3/3 3/3
(4)SEER 5/7 6/4 5/8 6/6 5/9 5/6 6/7 5/8 5/9 5/8
تغذیه دستگاه 400 V/III/50 HZ with neutral
نوع کمپرسور اسکرال
تعداد سیکل/تعداد کمپرسور 1/1 2/2
کنترل ظرفیت پیوسته %100 – 25 پیوسته %100 – 5/12
نوع اواپراتور صفحه ای
جریان آب اواپراتور m3/h 6/6 8/8 11/3 9 11/2 14/2 17/4 20/8 25/3 28/9
اتصال لوله آب اواپراتور 1/2 1 اینچ 2 اینچ 1/2 2 اینچ DN80
جربان هوا کندانسور m3/h 22000 44000 66000
تعداد و نوع فن کندانسور EC / 1 EC / 2 EC / 3
سطح صدا (4) dB 46/9 47/8 52/6 47/8 52/3 55/6 49/9 54/6 54/2 57/5
طول mm 1200 2100 3470 4370
عرض mm 1050 1100
ارتفاع mm 1725 1395 1695 1795
وزن حمل و نقل kg 371 448 482 530 561 639 865 1079 1383 1700
وزن در حال کار kg 385 465 487 547 581 662 890 1105 1411 1736