فن های محوری نونکو به صورت مجزا جهت تهویه ساختمان¬های صنعتی مانند مرغداری، گلخانه و سوله های تولید قارچ و یا به عنوان بخشی از یک سیستم تهویه مانند هواساز یا فن فیلتر یونیت کاربرد دارند. فن های NOVAX با طراحی کلاسیک، فن های ضد حریق بوده ( F200,F300,F400) و در صنابع مختلف جهت نصب بر روی کانال، در هواساز، جهت تخلیه دود و کاربردهای دریایی با بازدهی بالا مورد استفاده قرار می¬گیرند. فن های محوریZERAX که از آخرین تکنولوژی فن های محوری نونکو به شمار می¬آید، با داشتن درایو فرکانس متغیر (VFD) به واسطه کاهش مصرف برق در زمان راه اندازی دارای بازدهی بالا می¬باشند.