آدرس: تهران، بزرگراه فتح، ۴۵ متری زرند، بلوار ۱۷ شهریور، مجتمع مدرن اداری تجاری آوا جنرال، پلاک ۲۰۶

دفتر فروش تهویه صنعتی: 

۰۲۱۴۰۶۶۰۵۹۶ ۰۲۱۴۰۶۶۰۵۲۵

دفتر فروش تهویه مطبوع:

۰۲۱۴۰۲۲۳۵۵۹ – ۰۲۱۴۰۲۲۶۴۴۷

ایمیل:

info@viratech-co.com