بزرگترین کشتی تفریحی کروز AIDA
شرکت جی کی ایرز هندوستان (JKTYRES)
مرکز خرید آل رشید عربستان
فرودگاه بروکسل (بلژیک)
سالن کنسرت HVIDOVRE (دانمارک)
سازمان بازرسی TUV SUD (آلمان)
دیتا سنتر شرکت گوگل (سوئد)
دیتا سنتر شرکت فیس بوک (سوئد)
هواساز ساختمان شرکت فولکس واگن
دانشگاه کپنهاگ (دانمارک)
آزمایشگاه HELLERUP دانمارک
توربین بادی شرکت دانمارکی VESTAS
مرکز تحقیقات پزشکیODENSE
نیروگاه نروژ
بیمارستان HVIDOVRE (دانمارک)
شرکت کالزبرگ (دانمارک)
برج Axel در کپنهاگ (دانمارک)
موزه BMW شرکت BMW WELT (آلمان)
شرکت فولکس واگن
دیتا سنتر SCANDINAVIA
ایستگاه تلویزیونی DANISH دانمارک
توربین بادی شرکت اسپانیایی GAMESA
پروژه مرکز معماری دانمارک
بیمارستان CHIREC بلژیک
شرکت صنعتی گروه CS
برج خلیفه (دبی)
پارکینگ مرکز خرید آکسفورد (انگلستان)
دیتا سنتر (دانمارک)
بیمارستان RANDER (دانمارک)
ساختمان KVAESTHUS (دانمارک)