وسایل نقلیه ضمن عبور از تونل ها انواع مختلف گازها و آلاینده ها را در فضا منتشر می کنند سیستم های تهویه نقش رقیق کردن این آلاینده ها و هدایت این آلاینده ها را به بیرون از تونل بر عهده دارند. همچنین در هنگام ترافیک های سنگین تجمع این آلاینده ها می تواند منجر به آتش سوزی و تولید گاز های داغ شود. جت فن های شرکت نونکو در مدل های دایره ای و مربعی به صورت یک جهته و دو جهته طراحی و تولید می گردند که قابلیت نصب silencer نیز جهت کاهش سطح صدا بر روی این مدل از فن ها وجود دارد.