شرکت نونکو یکی از پیشگامان تولید جت فن جهت تهویه پارکینگ و تخلیه دود در جهان می¬باشد. در سال 1990 اولین مدل از جت فن¬های پارکینگ نونکو منجر به ایجاد تحولی عظیم در زمینه سیستم های تهویه و تخلیه دود پارکینگ¬ها شد و این شرکت را به عنوان یکی از برترین¬های این تکنولوژی در جهان مطرح نمود. فن ها در مدل های دایره-ای، بیضی و کتابی با توجه به ارتفاع محل نصب در دو مدل یک جهته و دو جهته طراحی و تولید می¬گردند که قابلیت نصب silencer جهت کاهش سطح صدا نیز بر روی این فن ها وجود دارد.