فن های سانتریفیوژ جهت نصب در محیط های صنعتی که نیازمند فشار استاتیکی بالا می¬باشند طراحی و ساخته می¬شوند. تولید کمپوست گیاهی و گیاهان گلخانه¬ای نمونه¬ای از کاربردهای این فن¬ها در صنعت می¬باشد. همچنین این فن ها در محیط هایی با خوردگی بالا نظیر کاربردهای دریایی نیز مورد استفاده قرار می¬گیرند. بر خلاف تصور رایج در مورد استفاده از فن های سانتریفیوژ در ظرفیت و افت فشارهای بالا، فن های محوری نونکو قابل استفاده و جایگزینی با این فن ها می باشند. در طراحی فن های محوری با ایجاد کمترین تلراانس بین تیغه روتور و بدنه فن میتوان به ظرفیت های هوادهی بالا دست یافت. همچنین ایجاد انحنا بر روی پره های راهنما منجر به ایجاد حداکثر فشار لازم و حذف پدیده گردش هوا (surge) پس از خروج از فن می گردد.