فن های EX&ATEX فن های محوری و ضد انفجار می باشند و عموما برای نصب و کار در محیط های خطرناک که نیاز به ایمنی بالا می باشد نظیر صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی مورد استفاده و مناسب می باشند.