خشک کن

در بسیاری از فرآیندهای صنعتی جهت کنترل دما و رطوبت، هوای گرم توسط فن از روی مواد عبور داده می­ شود. فن های سانتریفیوژ و محوری نونکو با طراحی های خاص در صنعت چوب جهت خشک کردن و از بین بردن رطوبت چوب، در صنعت مواد غذایی جهت خشک کردن مواد غذایی قبل از بسته بندی، در صنعت سیمان جهت خشک کردن کلینکر، تولید و استفاده می گردند.