سیستم های سرمایشی

یکی از کاربردهای مهم فن های محوری جهت سیستم­ های سرمایشی نظیر سردخانه، کندانسور و اواپراتور می باشد. این فن ها در بازار اصطلاحا به فن­ های کندانسوری شناخته شده اند و قابلیت کارکرد از دمای ۴۰- تا دمای ۱۲۰ را دارا می باشند.