فن فشار مثبت

به کمک فن های فشار مثبت راه پله نونکو میتوان نقاطی بسیار امن و عاری از دود در کوتاهترین زمان ممکن جهت فرار افراد عادی و نیروهای آتش نشانی، هنگام حریق ایجاد نمود.