برج خنک کننده

از دیرباز تا کنون از آب به عنوان سیالی جهت انتقال حرارت در کاربری های مختلف استفاده شده است. در صنایع مختلف آب نقش حیاتی را ایفا می کند و تقریبا به سختی می توان جایگزینی برای آن یافت. برج خنک کننده مکانیزمی است که برای انتقال گرما در تجهیزات مختلف بکار گرفته می شود […]